Her mahalleye bir çimenev

Her mahalleye bir çimenev!

açık alan derneği'nin bir projesidir.

Derneğimiz

100x3

Açık Alan Derneği, 2018 yılında Hacer Foggo, Berker Özçelik, Melek Bahat, Melis Günden, Ömer Koçak, Nur Bahat ve Sevban Uca tarafından İstanbul’da kuruldu.

Sosyal, ekonomik ve kültürel olarak farklı kesimlerden başta gençler olmak üzere kadınlara ve çocuklara yönelik eğitim, sivil toplum bilinci, sosyal girişimcilik ve teknoloji gibi alanlarda kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan faaliyetler yürütmek ve ayrıca üretim, araştırma ve geliştirme yapan kişi ve kurumların elde ettiği yenilikçi deneyim ve sürdürülebilir çözümleri, toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkı sunmak üzere paylaşmalarını sağlayacak ve işbirliğini geliştirecek bir sosyal inovasyon ekosistemi oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Çimenev

100x3

Roman Hakları Derneği tarafından İstanbul Elmadağ’da; çocukların bulundukları sosyal ortamlarda (okul, mahalle, vb.) sosyo ekonomik nedenlerden dolayı yaşadıkları ayrımcılığın sonucu zarar görmüş özgüvenlerini desteklemek ve okul devamsızlığını önlemek amacıyla kurulan Çimenev Ocak 2016 tarihinden beri çalışmalarını sürdürmektedir.

2018 yılından itibaren, Çimenev modeli Açık Alan Derneği bünyesine geçiş yapmıştır. Çimenev modelinin kurucu ekibi, Açık Alan Derneği’ni kurmuş ve daha kapsayıcı faaliyetler ve hedef kitlesi kapsamında çalışmalarına başlamıştır.

Çimenev Modeli’nin Açık Alan Derneği bünyesinde yer alması; Çimenev Modeli’nin her kesimden genç, kadın, çocuk ve bu alanlarda çalışan sivil toplum örgütlerini içeren bir hedef kitlesini kapsaması ve çalışma alanlarını sosyal inovasyon, küresel kalkınma hedefleri ve savunuculuk üzerine temellendirmesi sonucu ortaya çıkmış bir ihtiyaçtır.

Merkez 3-14 yaş arası 93 çocuğa, 17 anneye ve toplamda 78 aileye ücretsiz destek vermektedir.

Çimenev için en önemli şey “çocukların özgüvenlerinde artış sağlamak” tır. Çocukların ise en çok ihtiyaç duyduğu şey ” güvenli bir yerin var olduğunu ve oraya ulaşabildiğini bilmesidir.”

Neden çimenev?

90x10x1

Amacımız

Çocukların yüksek yararı ve katılımı gözetilerek hazırlanan bireysel programlar ve ailelerin, okulun ve yerel yönetimlerin desteğiyle ortak çalışma yürütüp, bütüncül yaklaşım ortamı yaratılarak çocukların sağlıklı gelişimlerine katkı sağlamak ve fırsat eşitliği yaratmak hedeflenmektedir.

Bu amaçla bir taraftan okul devamsızlığını ve okul terkini önlemeyi, okul başarılarını artırmayı hedeflemiş diğer taraftan sosyal, bilimsel ve sanatsal aktivitelerle özgüvenlerini artırıcı faaliyetler yapmayı amaçlamıştır.

Çimenev, çocukların bilimsel ve sorgulayıcı, bireysel kapasitesini güçlendirici eğitim desteğini temel ilkesi olarak görmüştür.

Çocukların sağlıklı gelişimi için çocukları etkileyen herkesin (aile, okul ortamı ve gönüllüleri) bu sürecin içinde olması gerektiği bütüncül yaklaşım odağında çalışan Çimenev, öğretmenleri, anneleri ve gönüllüleri de güçlendirme ve destekleme amacıyla faaliyetler yürütmektedir.

Hedeflerimiz

1 - Çocuklar için akademik gelişimlerini destekleme atölyeleri kapsamında, ödevlerin yapımına yardım edilmesiyle ve çalışma ortamı yaratılmasıyla çocukların okula devamlılığın sağlanması

2 - Sosyal, ekonomik ve kültürel sebeplerden dolayı ayrımcılığa uğramış her kesimden çocuğun birlikte aktivitelere katılmasıyla ön yargıların giderilmesinin desteklenmesi,

3 - Çocukların ve gençlerin ekonomik nedenlerle ulaşamadıkları sosyal, bilimsel ve sanatsal aktivitelere, hizmetlere ve sosyal kaynaklara erişimlerini sağlayarak, eğitimlerinde fırsat eşitliğinin yaratılması

4 - Sosyal, ekonomik ve kültürel sebeplerden dolayı yaşadıkları ayrımcılık sebebiyle özgüvenlerin zarar gören çocukların özgüvenlerini sanat ve bilim yoluyla desteklenmesi,

5 - Kadınların akademik ve ebeveynlik becerilerini güçlendirilmesi ve böylelikle çocuklarının gelişimlerine olumlu katkı sağlamalarına destek olunması

6 - Çocukların sağlıklı gelişimlerine daha verimli katkı sunabilmeleri için çocuklarla çalışan gönüllülerin, eğitim ve süpervizyonlarla güçlendirilmesi ve desteklenmesi

7 - Çocuğu etkileyen tüm çevreleri bütüncül ve işbirlikçi yaklaşım yoluyla gözlemlemek, raporlamak, desteklemek ve güçlendirmek ( ev ziyaretleri v okul ziyaretleri)

çünkü çimenev..

90x10x1

Çocuk Programları

Sanat Atölyeleri

Çocuklara sanat yoluyla özgüven geliştirmek amacıyla kurgulanır. Çimenev’de çocukların kukla yapımı, el sanatları, ebru, müzik, drama, dışavurumcu sanat, çizgi film yapımı ve fotoğrafçılık derslerine ilgi duydukları gözlemlenmiştir. Çocuklar bu atölyelerde projeler geliştirmekte, ürünler tasarlamakta, oyunlar ortaya koymakta ve müzik aleti çalmaya çalışmaktadır.

Serbest Zaman
(Oyun, çarpım tablosu, kitap okuma)

Çocukların akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurgulanmıştır. Kitap okuma, serbest oyun ( tabu, satranç, scrabble, isim-şehir-hayvan-bitki oyunu, vb.) ve çarpım tablosu olarak planlanmaktadır. Çocukların temel eksiklerini giderme, oyun yoluyla akademik becerilerini güçlendirmek hedeflenmektedir.

Çocukların Akademik Gelişimlerine Destek Atölyeleri

Çocukların akademik, zihinsel ve bilişsel gelişimlerini desteklemek için planlanan atölyelerdir.

Bilim ve Teknoloji Atölyeleri

Çocuklara bilim yoluyla özgüven geliştirmek amacıyla kurgulanır. Felsefe, Satranç ve Teknoloji ( 3 B Yazıcı ile Baskı, Maker, Kodlama, vb.) atölyelerinden oluşmaktadır.

Dans, Spor ve Bahçe Etkinlikleri

Çocukların fiziksel gelişimlerini ve bedensel sağlıklarını korumak için kurgulanmış atölyelerdir. Yoga, dans ve bahçe oyunları atölyelerinden oluşur.

Kadın Programları

Okur-yazarlık becerilerini güçlendirme Atölyeleri

Çocukların okul terkinin sebeplerinden birisi, evde ödevlerine destek olabilecek birinin olmamasıdır. Ailelere okuma-yazma desteği, temel matematik, kitap okuma grubu gibi aktivitelerle okur-yazarlık becerilerini güçlendirme etkinlikleri yapılmaktadır.

Kadınlar için Teknoloji Atölyesi

Kadınların, günlük hayat pratiklerinde ihtiyaç duydukları teknoloji okuryazarlığının kazandırılmasını amaçlayan atölyedir. Bu atölyede; online hastane randevusu alma, e-okul'a giriş, e posta hesabı oluşturma, e mail yazma, google arama motorunu kullanma, sosyal medyanın sağlıklı kullanılması ve dikkat edilmesi gereken hususlar gibi konular işlenmektedir.

Çay Saati Psikolojik Destek Programı

Gönüllü psikoloğumuzun katılımıyla yapılan, her bir katılımcının aktif olarak katıldığı destek grup çalışmasıdır. Evde kural koyma, kardeş kıskançlığı, çocuklarla sağlıklı iletişim gibi annelerin çocukları ya da kendileriyle ilgili ortak sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri konuşulmaktadır.

Akademik Bilgilendirme Toplantıları

Ebeveynlerin akademik konularla ilgili bilgilendirilmesinin amaçlandığı toplantılardır. Hukuki, sağlıksal, psikolojik veya çocukların sınav sistemine ilişkin toplantılar yapılmakta ve ailelerin ihtiyaç duydukları konularda profesyonellerden destek almaları sağlanmaktadır.

Kreş grupları

Tüm kadın atölyeleri kapsamında, annelerin okula gitmeyen öğrencileri için kreş grubu organize edilmektedir

Diğer Programlar

Gönüllü Destek Programları

Çocukların atölyelerinden eğitmenler ve gönüllüler sorumludur. Çocuklarla çalışma ve hak temelli gönüllülük eğitimleri yapılır ve aylık süpervizyonlar düzenlenerek, gönüllüler desteklenir.

Ev ve Okul Ziyaretleri

Çocuklarla çalışma yaparken, çocuğun dokunduğu her çevre bütüncül yaklaşımla hareket edilmelidir anlayışıyla hareket eden Çimenev, çocukların yaşadıkları ortamları gözlemlemek, aile ilişkileri, okul hayatı, öğretmen ve okul yönetimi durumunu değerlendirilir.

Sayılarla Çimenev

çimenev'den sonra

90x10x2

1. Çocukların sanat ve bilim yoluyla özgüvenlerinin artması ve kendilerini ifade edebilme yöntemlerini keşfetmeleri,
2. Çocukların ödevlerini yapabilecek ortam bulmaları ve destek olan gönüllüler ile ödevlerini tamamlamaları,
3. Çocukların konu eksikliklerinin tespit edilmesi ve okula bildirilmesi,
4. Çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması ve çarpım tablosunu öğrenmesi,
5. Çocukların kaliteli zaman geçirmesi ve oyun hakkı kapsamında oyun oynama ortamı sağlanması,
6. Ekonomik, sosyal ve kültürel sebeplerle ulaşmakta zorluk yaşadıkları eğitimlere erişimlerinin sağlanması ve fırsat eşitliği yaratılması,
7.Okulöncesi eğitimi alamayan öğrencilerin annelerinin atölyeleri sayesinde sosyalleşmesi, okul ortamıyla tanışması ve oyun oynaması
8. Kadınların akademik ve ebeveynlik becerilerini güçlendirilmesi ve böylelikle çocuklarının gelişimlerine olumlu katkı sağlamalarına destek olunması
9. Kadınların okuma-yazma öğrenmesi ve bunu pratik edebilmesi,
10. Okur-yazar olan velilerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesi ve birlikte kitap okuması,
11. Ailelerin teknoloji okuryazarlığı edinmesi sayesinde hastane randevusu alabilmesi, çocuklarının eğitim durumunu takip edebilmesi, e-mail yoluyla dilekçe yazabilmesi,
12. Akademik bilgilendirme konusunda eksiklik duyulan konularda destek alabilmesi ( hukuki veya sağlıksal bir sorun olduğunda ne yapabileceğini biliyor olması)
13. Ailelerin psikolojik sorun yaşadıkları durumlarda çocuklarına sağlıklı ebeveynlik yapabilmeleri için destek grubuna katılması ve psikolojik destek alması.
14. Çocukların sağlıklı gelişimlerine daha verimli katkı sunabilmeleri için çocuklarla çalışan gönüllülerin, eğitim ve süpervizyonlarla güçlendirilmesi ve desteklenmesi
15. Çocuğu etkileyen tüm çevreleri( ev ve okul) bütüncül ve iş birlikçi yaklaşım yoluyla gözlemlemek ve raporlamak
16. Ev ziyaretleri ile ailelerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi, belediye ile iletişime geçilmesi ve takip edilmesi,
17. ziyaretleri ile çocukların gelişiminin izlenmesi ve çocukların bireysel ihtiyaçlarına yönelik programlar hazırlanması

Hayalimiz

90x10x2

Çimenev çocukların büyük bir istekle geldikleri bir kurum haline gelmiştir. Veliler ve öğrencilerle yapılan görüşmelerde, çocukların evlerinde diğer kişilerle olan ilişkilerinde, beslenme vb. alışkanlıklarında olumlu değişiklikler olduğunu belirtmektedirler. Çimenev, Şişli-Elmadağ bölgesinde ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar için okula destek, kültürel etkinlik ve oyun oynamak için bu tür kurumlara duyulan ihtiyacı çok çarpıcı bir biçimde ortaya koymuştur. Kültürel etkinlik-oyun dengesiyle sürdürülen bir çalışma programının çocukların bilişsel, sosyal ve kişilik gelişimlerinde etkili olduğu çok kısa bir sürede ortaya çıkmıştır. Bu da diğer yoksul mahallelerde bu tür etkinliklere ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu sebeple Çimenev’in sloganı ve ileri dönemlerdeki hedefleri “ her mahalleye bir Çimenev!”.

“ HER MAHALLEYE BİR ÇİMENEV! ”

Ekibimiz

90x10x2

Proje Danışmanı

Hacer Foggo
hacerfoggo@gmail.com

Proje ve Eğitim Koordinatörü

Melek Bahat
melekbahat@gmail.com

Kadın Projeleri Koordinatörü​

Sevim Kahraman
sevim129@gmail.com

Teknoloji Projeleri Koordinatörü​

Berker Özçelik
ozcelikt@mef.edu.tr

Gönüllü Psikolog​

Deniz Bolsoy
mterapidefteri@gmail.com

Web İçerik Editörü

Gözde Taşkoparan
genetig@gmail.com

Destekçilerimiz

90x10x1

Sürdürülebilir Çalışma Yürüttüğümüz Dernekler

· İhtiyaç Haritası
· Roman Hakları Derneği
· Ashoka
· Uçurtma Dergisi
· Bir kitap yolla Derneği
· Caritas
· AÇEV
· Başka Bir Okul Mümkün Derneği
· Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışma Birimi
· İzmir Çağdaş Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
· Sakarya Romanlar Derneği
· Kırkayak Kültür Derneği
· Bir Dünya Çocuk Derneği
· İznik Romanlar Derneği
· Çelikel Eğitim Vakfı
· Üniversiteli Kadınlar Derneği
· Rotary Vakfı

Tek Seferlik Çalışma Yürüttüğümüz Dernekler

· Anadolu Ateşi
· Kalkınma Atölyesi
· ASAM

Sürdürülebilir Çalışma Yürüttüğümüz Okullar

· İTÜ TOG
· MEF Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü
· MEF Üniversitesi Innovation Development Projects (IDP)
· Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ve Akademisyenleri
· İstanbul Üniversitesi Öğrencileri
· Bilgi Üniversitesi Öğrencileri
· BUSOS
· Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi
· Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji

Tek Seferlik Çalışma Yürüttüğümüz Okullar

· Tuzla Terakki Lisesi
· Koşuyolu Küçük Şeyler Anaokulu

Sürdürülebilir Çalışma Yürüttüğümüz Kurumlar

· Terapi Defteri
· İnönü Mahalle Muhtarlığı
· Şişli Belediyesi

Tek Seferlik Çalışma Yürüttüğümüz Kurumlar

· NMQ DİGİTAL
· Meav Yayıncılık
· Azim Çorap
· Cevahir Grubu
· Unilever/ OMO / Algida
· SAP
· ASTAŞ holding
· Pfizer
· Groupama
· ING BANK
· AKBANK
· Avivasa
· Allianz
· Günışığı yayınları

ilgilendiklerimiz

90x10x1

Gönüllülük

Gönüllü Kimdir?
Bir gönüllü, kendi iradesiyle aynı yerde yaşayan insanlar için ortak iyiyi amaç edinerek, politikalar & faaliyetler üreten insandır.

Çocuk Hakları

On sekiz yaşına kadar her insan çocuktur ve vazgeçilemez, devrolunamaz haklara sahiptir.

sıkça sorulan sorular

90x10x1

Çimenev’de çocuklar/kadınlarla atölye yapmak istiyorum, yapabilir miyim?

Programın uygunluğu ve düzenlemeyi istediğiniz atölyeye talep olması durumunda elbette yapabilirsiniz. Çocuklarla ilgili atölyeler için Melek Bahat, kadınlarla ilgili atölyeler için Sevim Kahraman ile görüşebilirsiniz.

Çimenev belediyeye bağlı bir kurum mu?

Çimenev Şişli Belediyesi’nin kurduğu bir merkez değil, bu anlamda bir bağlılığı yok ancak protokollerle sürdürülen bir işbirliği söz konusu.

Çimenev’e gelen çocuklardan herhangi bir ücret alınıyor mu?

Hayır, alınmıyor.

Çimenev’in başka yerde şubesi var mı?

Hayır, şimdilik yok.

Çimenev’e toplam kaç çocuk geliyor?

Çimenev’e toplamda 93 çocuk devam ediyor

Çimenev saat kaç ile kaç arası açık?

Çimenev hafta içi saat 11:00 – 17:00 arası açık, hafta sonları ise kapalı.

Çimenev’e kayıt süreci nasıl işliyor? Çimenev’e gelecek çocuklar neye göre belirleniyor?

Çimenev her eğitim öğretim yılı başında yeni dönem için başvuru günlerinin duyurusunu yapar. Başvurularda esas  olan ebeveynlerinden bağımsız olarak öğrencinin kendisinin Çimenev’e gelmek istemesidir. Kayıt sırasında öğrenciyi ve ailesini tanımaya yönelik sorular sorulur, değerlendirmeler, ilgili eğitim koordinatörü, psikoloğumuz ve gerekli görülen durumlarda okul rehber öğretmenlerinin görüşleri alınarak yapılır.

Çimenev gelirini nasıl sağlıyor?

Çimenev varlığını bireysel ve kurumsal bağışlar, yürüttüğü kampanyalardan elde ettiği gelir ile sağlıyor.

Resmi stajımı Çimenev’de yapabilir miyim?

Yapabilirsiniz, staj gün ve saatlerini planlamak için Melek Bahat ile görüşebilirsiniz.

Çimenev’e giyecek eşya/oyuncak bağışı yapabilir miyim?

Yapabilirsiniz, öncesinde konuya ilişkin detayları Melek Bahat ile görüşebilirsiniz.

Our Involvements

90x10x1

Education Camp For Poor

Last month, we had a great education camp for two weeks which brings most enthuastic things to people who attend the meetings. We brings best educationist to teach people who are willing to learn. Its a successfull campaign.

War Prevention initiative

Last week, we had a blood donation camp in a village Dthohyo, Kenya. Lot of people donated blood and had a certificate from the charity team. This will boost us to run most blood donation camp in the future.

Education Camp For Poor

Few days back, we ran poverty relief camp in Towndown Hall, Newyork. We received and honored our chief guest and started our camp grantly. We collected the funds from our beloved donors. In the end of campaign.

 

Donate Now To Orphan Children

We are raising our hands to help orphan children in the world. To show mercy on helpless children, please donate by clicking below button.

Our Latest News

90x10x1

Best Complementary

Feb 01, 2017
Helping poor is a best complementary in your life. Brings your life into peace by helping people.

Best Complementary

Feb 01, 2017
Helping poor is a best complementary in your life. Brings your life into peace by helping people.

Best Complementary

Feb 01, 2017
Helping poor is a best complementary in your life. Brings your life into peace by helping people.

Best Complementary

Feb 01, 2017
Helping poor is a best complementary in your life. Brings your life into peace by helping people.

Relief Camp in December

We are planned to run a relief camp in the upcoming month. Its going to be a great successfull by the people having god hearted. In this camp, we will receive fund, food, garment materials.

We are planned to run a relief camp in the upcoming month. Its going to be a great successfull by the people having god hearted. In this camp, we will receive fund, food, garment materials.

Our Volunteers

90x10x1

Jessica Joe

Jessica Joe is our beloved kind hearted volunteers having great heart to help helpless. In her busy schedule, she helping people regularly. She raising few children for their food and education. She wants to help people inregardless of the religion and countries.

John Peter

John Peter is lovely guy who is having great ideas to help people irrespective of the money but technically. By having his guide, we can easily reach and teach uneducated people. He is techie and his techniques are easy to understand for people who all are uneducated.

Best Moment In Our Life

90x10x1

 

Upcoming Events

90x10x1

Wealth and Health

Montreal, Qc

Feb 02, 2017

We are planned to run a relief camp in the upcoming month. Its going to be a great successfull by the people having god hearted. In this camp, we will receive fund, food, garment materials.

We are planned to run a relief camp in the upcoming month. Its going to be a great successfull by the people having god hearted. In this camp, we will receive fund, food, garment materials.

All Over World NGO Meet

Montreal, Qc

Feb 02, 2017

We are planned to run a relief camp in the upcoming month. Its going to be a great successfull by the people having god hearted. In this camp, we will receive fund, food, garment materials.

We are planned to run a relief camp in the upcoming month. Its going to be a great successfull by the people having god hearted. In this camp, we will receive fund, food, garment materials.

Testimonial

90x10x2

"Charity is one of the best NGO in the world. Their motivation towards helpless people is great. I wish them to have great futue and ongoing. I want to regularly work with them."

Mark Davis, Social Activist

Moving with

90x10x1

Kindness

Helping poors brings peace in your life. lets feel free to help the people who are not having anything except your help

Dedication

Helping poors brings peace in your life. lets feel free to help the people who are not having anything except your help

Kindness

Helping poors brings peace in your life. lets feel free to help the people who are not having anything except your help

Kindness

Helping poors brings peace in your life. lets feel free to help the people who are not having anything except your help

 

Wonderful Day

We aware good education will change everything from hell to heaven. To get that divine education for the people, we educate people who all are living in remote vilages. donate now and brings the light and brightness into the uneducated children.

 

Happiest Moment

We aware good education will change everything from hell to heaven. To get that divine education for the people, we educate people who all are living in remote vilages. donate now and brings the light and brightness into the uneducated children.

Our Blog

90x10x1

Our Last Best Project

Feb 02, 2017

Few days back, we ran poverty relief camp in Towndown Hall, Newyork. We received and honored our chief guest and started our camp grantly. We collected the funds and other garment materials from our beloved donors. Using the fund and others, we help the people of flood affected area othe village in africa and …

Our Upcoming Project

Feb 02, 2017

Few days back, we ran poverty relief camp in Towndown Hall, Newyork. We received and honored our chief guest and started our camp grantly. We collected the funds and other garment materials from our beloved donors. Using the fund and others, we help the people of flood affected area othe village in africa and …