HER MAHALLEYE BİR
ÇİMENEV!

 

ÇİMENEV

 

Roman Hakları Derneği tarafından İstanbul Elmadağ’da; çocukların bulundukları sosyal ortamlarda (okul, mahalle, vb.) sosyo ekonomik nedenlerden dolayı yaşadıkları ayrımcılığın sonucu zarar görmüş özgüvenlerini desteklemek ve okul devamsızlığını önlemek amacıyla kurulan Çimenev, Ocak 2016 tarihinden beri çalışmalarını sürdürmektedir.

Merkez 56 çocuğa, 20 gence ve 25 ebeveyne ücretsiz destek vermektedir. Çimenev için en önemli şey “çocukların özgüvenlerinde artış sağlamak”tır. Çocukların ise en çok ihtiyaç duyduğu şey " güvenli bir yerin var olduğunu ve oraya ulaşabildiğini bilmesidir."


Genel Amaç

Çocukların yüksek yararı ve katılımı gözetilerek hazırlanan bireysel programlar ve ailelerin, okulun ve yerel yönetimlerin desteğiyle ortak çalışma yürütüp, bütüncül yaklaşım ortamı yaratılarak çocukların sağlıklı gelişimlerine katkı sağlamak ve fırsat eşitliği yaratmak hedeflenmektedir. Bu amaçla bir taraftan okul devamsızlığını ve okul terkini önlemeyi, okul başarılarını artırmayı hedeflemiş diğer taraftan sosyal ve sanatsal aktivitelerle özgüvenlerini artırıcı faaliyetler yapmayı amaçlamıştır. Çimenev, çocukların bilimsel ve sorgulayıcı, bireysel kapasitesini güçlendirici eğitim desteğini temel ilkesi olarak görmüştür.

Hedefler

Hedef 1: Çocuklar için eğitsel ve sanatsal aktivitelerle ve ödevlerin yapımına yardım edilmesiyle çocukların okula devamlılığın sağlanması
Hedef 2: Roman ve Roman olmayan çocukların birlikte sosyal aktivitelere katılımıyla ön yargıların giderilmesinin desteklenmesi,
Hedef 3: Çocukların ve gençlerin ekonomik nedenlerle ulaşamadıkları sosyal ve sanatsal aktivitelere, hizmetlere ve sosyal kaynaklara erişimlerini sağlayarak, eğitimlerinde fırsat eşitliğinin yaratılması
Hedef 4: Müziğe ve dansa yetenekli çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlanması

Kimler Var?


Çimenev’in hafta içi programına Harbiye Elmadağ, Kurtuluş ve Dolapdere bölgelerinde oturan ve Harbiye İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu’na devam eden öğrenciler, hafta sonu ise, Sulukule Platformu’nun 2007’den bu yana takip ettiği, Sulukule Çocuk Sanat Atölyesi’nde eğitim görmüş gençlerden oluşan Tahribad-ı İsyan ve hiphop grubunun gençleri devam etmektedir.


Eğitimde Yaklaşım


Çimenev, sosyo-ekonomik ve kültürel olarak risk altındaki çocukların çeşitli yoksunlukları ve yaşadıkları dışlanmaya karşın eğitim sistemi içinde başarıyla yer almalarını, okul devamsızlığını ve terkini engellemeye yönelik bire bir eğitim yöntemini kullanır. Bu yöntemle her çocuğun akademik eksikliklerinin yanı sıra ailevi ve kişisel sorunlarına eğilme olanağı da doğar. Okul dersler dışında gerçekleştirilen sanatsal etkinlikler çocukların yeteneklerinin ve eğilimlerinin ortaya çıkmasını sağlamanın ötesinde akademik gelişmelerine, çeşitli kişisel sorunlarının çözümüne, sosyalleşmelerine, özgüven kazanmalarına yöneliktir. Öğrenci kabulünde öncelik ekonomik yoksunluk, ailede okuryazarlığın olmaması ya da yetersiz oluşu, tek ebeveyn, sorun yaşayan aile ortamında bulunma ve annenin çalışıyor olmasıdır. Çimenev’deki faaliyetler üç ana başlıkta toplanmaktadır.

 

DERNEĞİMİZ

 

Roman Hakları Derneği aralarında Yücel Tutal, Hilal Çelik, Mustafa Aslantaş, Yaşar Şener ve Tuğçe Tutal önderliğinde 2014 yılında Ankara’da kuruldu. Derneğin kurucu ve şu anki Başkanı olan Yücel Tutal 2012 yılında kurulan içinde 60 Roman Derneği ve 5 Roman Federasyonun bulunduğu Roman Hakları Forumu (ROMFO)’nun da kurucu üyelerinden ve ilk günden beri Ankara da sekreteryalığını yürütmektedir.


Derneğimizin son üç yılda hem sahada hem de kamu kuruluşlarında yaptığı toplantılar sonucunda ortaya çıkan en önemli sorun “Romanlara yönelik önyargıdan kaynaklanan hukuk ihlalleri” konusunda yapılan çalışmaların azlığı ve çoğu adli davaların da cezasızlıkla sona erdiğidir.


Roman Hakları Derneği, Romanların sorunlarını giderebilmek için bir yandan savunuculuk ve lobi çalışmaları yaparken bir yandan da Romanlara yönelik hükümetin çıkardığı Roman Strateji Eylem Planı’nın izlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve ayrımcılık konularında politika geliştirebilmek için diğer derneklerle ve federasyonlarla da işbirliği yaparak çözüm üretebilmek için çaba serf etmektedir. Derneğimiz yukarıda sayılan her tema ile ilişki içerisindedir. Fakat bu program kapsamında çocukların okul devamsızlığı konusunda bir politika geliştirmek için ortaya çıkan Çimenev modeli, sosyo-ekonomik olarak risk altındaki çocukların okul devamsızlığına ilişkin İstanbul Elmadağ’da iki yıl önce “Çimenev Bilim ve Sanat Merkezi” adıyla faaliyetlerine sürdürmektedir. Bu merkezde yaklaşık 56 çocuk hafta içi eğitim görmektedir.


Amaç


Eşit ve çok kültürlü bir hayat ilkesini benimseyerek ekonomik ve sosyal olarak risk altında yaşayan topluluklara yönelik hak ihlallerine ve fırsat eşitsizliğine karşı sivil toplum örgütü alanında bir danışma noktası olmaktır.


Hedef


Hak ihlallerine yönelik ulusal anlamda dezavantajlı kesimlerin kapasitesinin geliştirilmesi
Fırsat eşitliği için eğitim, istihdam ve barınma good conclusion paragraph konusunda yenilikçi modeller oluşturmak
Roman dernekleri ile kamu kurumları ve sivil toplum arasında arabulucu olmak


 

NELER YAPIYORUZ?


 

SAYILARLA ÇİMENEV

ÇOCUKLAR İÇİN

96 saat

Müzik

228 saat

Maker

40 saat

Felsefe

86 saat

Yoga

53 saat

Dans

Tiyatro

 

EKİBİMİZ

Proje Danışmanı

Hacer Foggo


Proje ve Eğitim Koordinatörü

Melek Bahat


Kadın Projeleri Koordinatörü

Sevim Kahraman


Maker Eğitim Koordinatörü

Taha Berker Özçelik


Ömer Koçak -Müzik
Suzan Geridönmez – Kukla
Pınar Uslu - Deney
Esra Selamoğlu – Felsefe
Selen Yüksel - Drama
Şükran Çakmak - Tiyatro
Can Gürses – Satranç
Seda Ongun – Ebru
Kader Kemeç - Felsefe
Melis Günden – Fotoğrafçılık
Tuğçe Ocak – İngilizce
Asil Koç – Tahribad- ı isyan Grubu üyesi
Burak Kaçar - Tahribad- ı isyan Grubu Üyesi
Gizem Nalbant – Dans
Başak Kütük – fonolojik Farkındalık Çalışmaları Atölyesi
BUSOS Deniz Yıldızı Projesi Sanat Atölyesi Grubu
BUSOS Deniz Yıldızı Projesi Çocuk Yogası Grubu
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü (BUSOS) Deniz Yıldızı Projesi
MEF innovation Development Project Kulübü ( MEF IDP)
İTÜ Toplum Gönüllüleri Vakfı Ekibi (İTÜ TOG)
Boğaziçi Üniversitesi Dışavurumcu Sanat Dersi Ekibi
Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğrencileri
Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencileri
Boğaziçi Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği Öğrencileri
MEF Üniversitesi PDR Bölümü Öğrencileri
İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencileri
 

DESTEKÇİLERİMİZ

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

1Çimenev’de çocuklar/kadınlarla atölye yapmak istiyorum, yapabilir miyim?
Programın uygunluğu ve düzenlemeyi istediğiniz atölyeye talep olması durumunda elbette yapabilirsiniz. Çocuklarla ilgili atölyeler için Melek Bahat, kadınlarla ilgili atölyeler için Sevim Kahraman ile görüşebilirsiniz.
2Resmi stajımı Çimenev’de yapabilir miyim?
Yapabilirsiniz, staj gün ve saatlerini planlamak için Melek Bahat ile görüşebilirsiniz.
3Çimenev gelirini nasıl sağlıyor?
Çimenev varlığını bireysel ve kurumsal bağışlar, yürüttüğü kampanyalardan elde ettiği gelir ile sağlıyor.
4Çimenev belediyeye bağlı bir kurum mu?
Çimenev Şişli Belediyesi’nin kurduğu bir merkez değil, bu anlamda bir bağlılığı yok ancak protokollerle sürdürülen bir işbirliği söz konusu.
5Çimenev’e gelen çocuklardan herhangi bir ücret alınıyor mu?
Hayır, alınmıyor.
6Çimenev’in başka yerde şubesi var mı?
Hayır, şimdilik yok.
7Çimenev saat kaç ile kaç arası açık?
Çimenev hafta içi saat 11:00 – 17:00 arası açık, hafta sonları ise kapalı.
8Çimenev’e toplam kaç çocuk geliyor?
Çimenev’e toplamda 56 çocuk devam ediyor.
9Çimenev’e kayıt süreci nasıl işliyor? Çimenev’e gelecek çocuklar neye göre belirleniyor?
Çimenev her eğitim öğretim yılı başında yeni dönem için başvuru günlerinin duyurusunu yapar. Başvurularda esas olan ebeveynlerinden bağımsız olarak öğrencinin kendisinin Çimenev’e gelmek istemesidir. Kayıt sırasında öğrenciyi ve ailesini tanımaya yönelik sorular sorulur, değerlendirmeler, ilgili eğitim koordinatörü, psikoloğumuz ve gerekli görülen durumlarda okul rehber öğretmenlerinin görüşleri alınarak yapılır.
10Çimenev’e giyecek eşya/oyuncak bağışı yapabilir miyim?
Yapabilirsiniz, öncesinde konuya ilişkin detayları Melek Bahat ile görüşebilirsiniz.
 

İLETİŞİM

Ateş ve Su Örümcek Adam FNAF Neşeli Dondurmalar Red Ball TrollFace Quest